Hans Baaijen

Coaching, intervisie en begeleiding

In april 2022 rondde ik mijn intensieve medisch specialistische carrière af. Mijn achtergrond, ervaring en belangstelling voor levensvragen brachten mij ertoe om mij te gaan richten op professioneel coachen, begeleiden en intervisie. Ik doe dat met veel enthousiasme, leer nog steeds bij, en ervaar het begeleiden en coachen als dankbaar en effectief.

Kenmerkend voor mij zijn: compassie; dialoog; aandacht voor emoties; reflectie; resultaatgerichtheid en, als het kan, humor.


Thema's

In de zorg


 • Begeleiding en/of coaching bij de verwerking van ernstig ziek-zijn.
 • Begeleiding bij ongeneeslijk ziekzijn of een naderend einde van uzelf of naaste.
 • Intervisiebegeleiding voor diverse disciplines.
 • Begeleiding van medewerkers bij calamiteiten of tuchtzaken.

Algemeen


 • Studenten en (medische en andere) professionals die tegen hun grenzen aanlopen.
 • Individuele coaching bij communicatie en andere problematiek, thuis of op het werk.

Missie & Visie

Begeleiden, coachen en intervisie geven, voel ik als een mooie en logische stap na mijn medische carrière. Mijn ervaring en mens-zijn in verbinding met anderen, komen er goed in tot uitdrukking.

Werkwijze & Methodiek

Ernstig ziek-zijn en andere begeleiding

Bij de individuele begeleiding zoek ik naar verbinding en werk ik vanuit respect, eerlijkheid en onderling vertrouwen. Daarbij is er aandacht voor de fysieke, psychologische, emotionele, sociale en levensbeschouwelijke aangelegenheden. Op basis daarvan kan gewerkt worden aan verwerking, acceptatie en het realiseren van eigen wensen. Na een kennismaking beslissen we of we verder gaan. Hoe vaak we elkaar spreken, bepalen we dan ook.

Coaching

Als coach ga ik ervan uit dat de cliënt in principe weet welke veranderingen wenselijk zijn. Het coachen helpt daarbij in de bewustwording van gedachten, emoties, gevoelens en behoeften, waarna er zicht verkregen kan worden hoe er daadwerkelijk gewerkt kan worden aan veranderingen. Met diverse methodieken kunnen we pijnpunten en belemmerende gedachten op het spoor komen. Via verbindende communicatie werken we aan constructieve feedback. Reflectie, spiegeling, oefeningen, tips en een goed gesprek kunnen nodig zijn om hindernissen op de weg naar verandering te overwinnen.

Na een (telefonische) kennismaking besluiten we samen of we het coachtraject kunnen starten. Vervolgens volstaan, na een intake, meestal 5 sessies van 1 uur.

Intervisiebegeleiding

Ook bij intervisie geldt, dat de deelnemers in principe alles in huis hebben om de intervisie effectief en succesvol te laten zijn. De intervisie begeleider kan daarbij helpen door voor structuur te zorgen, methodieken aan te dragen en de onderlinge emotionele intelligentie te bevorderen.

Wat anderen zeggen

"Ik ben enorm tevreden en heb ook echt iets aan de coaching sessies van Hans gehad. Ik ben een ander mens met veel meer handvatten die ik echt nodig had."

"Het heeft me de inzichten gegeven om mezelf, mijn gedrag en zelfs mijn lichaamsreacties te begrijpen en ook de tools om ermee om te gaan."

CV

Ervaring
 • Neurochirurg Amsterdam UMC tot april 2022.
 • Palliatieve opleiding voor medische specialisten 2019.
 • Coachopleiding en Training Intervisiebegeleider 2022-2023 bij Blankestijn en Partners. link
 • Aangesloten bij Cancer Care Center sinds 2023. link
Certificaten
 • BIG registratie neurochirurgie. link
 • Diploma Post HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid.
 • LVSC registercoach, nr BAA016 – RC. link
Ethische code

Ik onderschrijf de Internationale Ethische Code. Ik ben transparant over mijn kennis, vaardigheden en beperkingen. Mijn contact met cliënten is vertrouwelijk, waarbij ik zorg draag voor een integere en veilige omgeving zonder belangen-verstrengeling.

Kosten

Werkzaamheden in de palliatieve & oncologische zorg
 • Bij individuele begeleiding en intervisie is er altijd maatwerk mogelijk.
 • Indien vergoeding door de zorgverzekeraar of anderszins mogelijk is: € 80,- per uur (ex. BTW)
Individuele coachtrajecten
 • Voor mensen met een bovenmodaal inkomen, of die de kosten vergoed kunnen krijgen van hun zorverzekeraar of werkgever: € 90,- per uur (ex. BTW)
 • Voor overige inkomensposities: vergoeding in overleg.
Intervisiebegeleiding buiten de palliatieve/oncologische zorg
 • € 90,- per uur (ex. BTW)

Contact

E-mail: baaijencoaching@kpnmail.nl

T: 06 12 97 45 21

KVK nummer: 91220459

BTW-id: NL004876538B45